ULTRA BIOSTIMULANTER FÖR ETT BÄTTRE JORDBRUK. Amiculos Group CleanSoil

Ultra - framtidens näring

Ultra är en helt ny produkt för den nordiska marknaden. 100% naturliga mineraler som med sin komposition hjälper jorden på traven. Med upp till 30% bättre skördar och med egenskaper som repellerar insekter revolutionerar Ultra den nordiska marknaden!

Ultra är 100% naturlig.

Ultra multi-mineraltillskottet är en rad naturliga och ekologiska produkter av rent naturligt vulkaniskt ursprung noggrant utvalda och extraherade från moder natur, bearbetade genom malningsprocess helt utan tillsats av andra mineraler eller ämnen.

Ultra, av naturligt vulkaniskt ursprung, är rikt på vitala element som kisel, kalium, järn, kalcium och magnesium som återställer näringsämnen för markens bördighet samtidigt som både växter och grödor skyddas direkt som en fysisk barriär och indirekt genom dess närings- och biostimulerande egenskaper.

Ultra har en exceptionell förmåga att attrahera befintliga kväve- och fosforkällor i jorden. Dess biokemiska sammansättning håller kvar fukten längre i jorden och skapar därför utmärkta förutsättningar för alla jordar. Med ett minskat användande av konstgödsel som är både dyrt och miljöovänligt är Ultra framtidens biostimulant!

Produktsortiment.

Ultra finns i olika varianter.

Beroende på din jordmån och vilka grödor du odlar finns flera olika varianter och variabler. Tillsammans med vår växtrådgivare hjälper vi dig att hitta rätt produkt för rätt användningsområde.

Ultra D.R.C.

Ultra rekommenderas starkt för grönsaker, spannmål, frukt, örter, prydnadsväxter, gräsmattor och alla typer av buskar och träd.

Besök Ultra DRC

Pris på förfrågan
Egenskaper.

Ultra är en mångfacetterad produkt.

Med sin unika sammansättning och fysiska egenskaper är Ultra produkten för den medvetna lantbrukaren som satsar långsiktigt och hållbart. 

Över 40 mikro- och makroelement i helt naturlig sammansättning.

Stöter bort insekter vilket minskar miljöskadlig bekämpning av ohyra.

Ökar jordkvaliteten och jordens förmåga att hålla kvar fukt. 

Långsam mineralutsöndring för långvarig effekt.

Upp till 20% mindre bevattning tack vare naturligt hög kiselhalt.

Reducerar behovet av konstgödsel med upp till 20%.

Hög halt av kalcium och kisel ökar frukters kvalitet, tillväxt och hållbarhetstid. 

Förbättrar och remineraliserar jordmånen och näringsvärdet.

Upp till 30% högre avkastning enligt oberoende forskning.

Helt organisk och är särskilt lämplig för KRAV-odling. 

Internationellt erkänd produkt för organisk odling enligt OMRI.

Ultra är godkänt för användning.

Produkten är listad hos Kemikalieinspektionen, testas av Svenska Hushållningssällskapet och godkänd av Svenska Jordbruksverket. Dessutom har amerikanska Organic Material Review Institute (OMRI) gett sitt godkännande till professionell användning på den Nordamerikanska marknaden. 

Följande innehåll finns i produkten:
  • Silicon SiO2 44.00% min

  • Iron Fe2O3 13.00% min

  • Calcium CaO 10.50% min

  • Magnesium MgO 6.00% min

  • Potassium K2O 1.20% min

Kontakta oss idag!

Vi står till tjänst!

Vår svarsservice finns tillgängliga för Dina frågor angående våra produkter, testresultat och priser samt leveransvillkor. VI skräddarsyr varje kundunik lösning.
Namn E-post Mobiltelefonnummer Meddelande Antal hektar
Gröda
Spannmål
Potatis
Raps
Lin
Bönor
Vall
Övrigt
Jag accepterar reglerna och villkoren och integritetspolicyn Skicka in
ULTRA BIOSTIMULANTER FÖR ETT BÄTTRE JORDBRUK.